default-logo
Tel: 0(312) 285 74 45

Mobil: 0532 771 62 19

İlgi Alanları

  1. Vitreoretinal Cerrahi
   1. Tüm 20-23G vitrektomi cerrahileri (16 yıldır, yılda yaklaşık 700 cerrahi)
   2. Retina Dekolmanı
   3. Diabetik Retinopati (Vitre içi kanamalar, ciddi proliferatif DR)
   4. Travma cerrahisi
   5. Üveitik Vitrektomi
   6. Maküla deliği veya membran cerrahileri
  2. Pediatrik vitreoretinal cerrahiler: ROP, FEVR, PFV, Coats Hastalığı, Pediatrik travma
  3. Prematürite Retinopatisi takip ve tedavisi
   1. Lazer ve vitreoretinal cerrahi
  4. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu:
   1. Lazer ve Göz içi ilaç enjeksiyon tedavileri
   2. Anti-VEGF Cevapsiz hastalar,
   3. Şiddetli retina altı kanamalarda makula translokasyonu veya koroidal yama grafti cerrahileri
  5. Retina Damar Tıkanıklıkları
  6. Endoftalmi: cerrahi ve tıbbi tedavi
  7. Üveit ve Behçet Hastalığı
  8. Optik Sinir Hastalıkları
  9. Katarakt cerrahisi:
   1. Fakoemülsifikasyon
   2. Pediatrik Katarakt
  10. Glokom erken tanı ve takibi

   

  Devam etmekte olan araştırma konuları:

  • Diabetik makula ödemi sınıflandırma
  • Pediatrik retina hastalıklarında ileri vitreoretinal cerrahi teknikler
  • Rekürren maküla deliklerinde serbest ILM graft uygulamaları